UA-58945531-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 NAJBLIŻSZE KONCERTY SZANTOWE CAŁA POLSKA: 

-------------------------------

BRAK WPISÓW

 NASI PRZYJACIELE

 

GP logoGP logo

AN logoAN logo

 Taaka ryba WołominTaaka ryba Wołomin

 

  POLECAMY:

 

POGODA DLA ŻEGLARZY
Cała Europa

weatheronline.plweatheronline.pl

 

POGODA Modelowa cała Polska

 www.żagle.pogodynka.plwww.żagle.pogodynka.pl

 

 

 

STRONA NA WSZYSTKIE PLATFORMYSTRONA NA WSZYSTKIE PLATFORMY

 Koncerty - Warszawa, Wołomin, Tłuszcz i okolice :

BRAK WPSIÓW

 

   
   
   
NASI PRZYJACIELE
 
 
 
 
 
POLECAMY:
 
POGODA DLA ŻEGLARZY GIŻYCKO
 
 
POGODA DLA ŻEGLARZY
Zalew Zegrzyński
 
 
LOKALIZATOR JEDNOSTEK
 
 
 

WSZYSTKIE ZAWARTE MATERIAŁY NA STRONIE WWW.WESOLYROGER.COM,

TAKIE JAK ZDJĘCIA, GRAFIKA, TEKST, PLIKI MULTIMEDIALNE, VIDEO , OBRAZY, INFORMACJĘ, LOGA, ZNAKI itp. są udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - na podstawie artykułów stosownych ustaw, licencji oraz praw autorskich. Administrator strony zawarte treści NIE WYKORZYSTUJĘ W CELACH ZAROBKOWYCH ANI MARKETINGOWYCH!. Elementy zawarte na stronie www.wesolyroger.com mają charakter jedynie INFORMACYJNY - podane są przy zachowaniu i poszanowaniu praw autorskich, które wymagają podania źródła, autorów, odnośników, zasad udzielonych licencji.

    JEDYNIE ZNAKI, LOGA, OBRAZY TREŚCI ORAZ PLIKI MULTIMEDIALNE DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIO wesolyroger.com - strony internetowej - jej loga, znaków oraz prywatnych zdjęć GRUPY PiwoZAPiwo, JRA - Jolly Roger Adventure's w tym Video, portalu jak i forum WR.com oraz tekstów ich dotyczących są WŁASNOŚCIĄ ADMINA STRONY. ADMIN STRONY ZEZWALA NA UDOSTĘPNIANIE JEDYNIE TREŚCI TEKSTOWYCH STRONY POD WARUNKIEM PODANIA ŹRÓDŁA ORAZ AUTORÓW.

    ADMINISTRATOR STRONY ZASTRZEGA PRAWO DO UDOSTĘPNIANIA ZE STRONY ZDJĘĆ PRYWATNYCH ORAZ LOGA I LOGA REJSÓW - CHYBA ŻE ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANY

LOGA REJSÓW SĄ LUŹNĄ INTERPRETACJĄ ISTNIEJĄCYCH OZNACZEŃ MISJII KOSMICZNYCH - W WIĘKSZOŚCI ELEMTY UŻYTE DO LOGA WYKONANE SĄ PRZEZ AUTORA STRONY, NAZWY, SYMBOLE, IMIONA ORAZ GRAFIKA W POSTACI UŻYTYCH ZDJĘĆ, GIFÓW, OBRAZKÓW SĄ TWÓRCZOŚCIĄ AUTORA STRONY. UŻYTE ELEMNTY DO BUDOWY LOGA - REJSÓW Z ISTNIEJĄCYCH OZNACZEŃ ZACHOWUJĄ JEDYNIE KSZTAŁT LUB LINNIE UŻYTE DO BUDOWY OZNACZEŃ. LOGA REJSÓW MAZURSKICH JRA JAK I POZOSTAŁYCH NIE SĄ STWORZONE DO CELÓW ZAROBKOWYCH, REKLAMOWYCH ANI PROMOCYJNYCH CZY TYM PODOBONYCH!

LOGA REJSÓW SĄ TWORZONE JEDYNIE NA WŁASNY , DOMOWY UŻYTEK, NIE STANOWIĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH, NIE PODLEGAJĄ PRAWU HANDLOWEMU, NIE SĄ ZNAKAMI FIRMOWYMI ITP.

LOGA REJSÓW JEDNAKOWO SĄ WŁASNOŚCIĄ AUTORA I ZABRANIA SIĘ ICH KOPIOWANIA, POWIELANIA I WYKORZYSTYWANIA W PODOBNYCH CELACH JAK: REKLAMA, ZNAK TOWAROWY ITP.

 

 Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:

 

1)  przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub

 

2)  zgodnego z prawem korzystania z utworu.

 

Art. 25. 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, internecie, radiu i telewizji:

1)  już rozpowszechnione:

a)  sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

b)  aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,

c)  aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

2)  krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

3)  przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;

4)  mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby;

5)  krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

1. Zarówno układy treści zawarte na stronach internetowych, jak

i poszczególne ich czesci, takie jak materiały pisemne, zdjecia, grafika i inne,

korzystaja na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006 Nr

90, poz. 631 z pózn. zm.).

2. Korzystanie z usług i tresci udostepnianych na stronie internetowej jest bezpłatne.

3. Uytkownicy stron zobowiazuja sie do przestrzegania prawa, zasad etyki

i współycia społecznego, a take do nienaruszania dóbr osobistych innych

uytkowników.

4. W przypadku uytkowania strony w sposób sprzeczny z postanowieniami

niniejszego regulaminu, zostanie ona niezwłocznie zamknieta, a w stosunku do

osób naruszajacych powysze zasady moe byc wszczete postepowanie

wynikajace z przepisów o odpowiedzialnosci słubowej, dyscyplinarnej, cywilnej

lub karnej.

 

UŻYTE ŹRÓDŁA, LCENCJĘ itp:

 

 

UŻYTE ŹRÓDŁA, Przypisy, wiadomości dostępne w artykułach reklamowych, LCENCJĘ itp:

UŻYTE ŹRÓDŁA DO DZIAŁÓW JACHTY, LOCJE , MAPY, MORZE, REGATY, HISTORIA PIRACTWA, ZALEW ZEGRZ., oraz własne doświadczenia nabyte w ponad 12 - letniej praktyce żeglarskiej.

 

Niezbędnik żeglarza - Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu.

- A. Pochodaj wyd. Almapress wyd . 1 , 2011, Warszawa

 

Niezbędnik żeglarza - Światła i znaki nawigacyjne na morzu

- A. Pochodaj wyd. Almapress wyd. 1,  2011, Warszawa

 

Niezbędnik żeglarza - Łączność bliskiego zasięgu na morzu

 - A. Pochodaj wyd. Almapress wyd. 1,  2011, Warszawa

 

Żegluj - S. Wysocki  - wyd. Sport i Turystyka Warszawa, wyd. 3, 1984.

 

Podręcznik Motorowodniaka - F. Haber - Warszawa, wyd. Wielki Błękit 2009 wyd. 1

 

Śpiewnik żeglarski do szant! - wyd. 2, wydaw. Benkowski, Białystok 2002

 

Podręcznik Żeglarza - F. Haber - Warszawa, wyd. Wielki Błękit 2009 wyd. 1

 

Polska dla żeglarzy - Z. Klimczak wydaw. Bezdroża , Kraków 2010

 

WJM - Przewodnik i nietylko - J. i I. Szajkowscy, wydaw. Centrum Kratografii - Warszawa 2008

 

Poradnik Nauczyciela żeglarstwa W. Dąbrowski - wydaw. A.Wingert - Kraków 2009

 

Nauka nawigacji - B. Mosenthal -  wydaw. A.Wingert - Kraków 2009

 

Węzły - G. Perry wydaw. Bellona 2002, Warszawa

 

Szlak wielkich jezior Mazurskich - W. Kuczkowski - wydaw. Almapress, Warszawa 2009

 

Shanties XXV - wydaw. Hals , praca zbiorowa, Kraków 2007

 

Nawigacja prosta, łatwa i zabawna - A. Urbańczyk wydaw. Almapress, Warszawa 2009

 

Żeglarz i sternik jachtowy - A. Kolaszewski i P. Świdwiński - wydaw. Almapress 2007

 

Jeziora mazurskie - wydaw. Express Map, Warszawa 2003

 

Sternik Motorowodny - A. Ostrowski - Almapress, Warszawa 2008

 

Vademecum żeglarstwa morskiego - Z. Dąbrowski, J. Dziewulski, M. Berkowski - wydaw. Almapress, Warszawa 2008

 

Vademecum żeglarza i sternika jachtowego, wydaw. Wilga,  Warszawa 2002

 

Mądry żeglarz po szkodzie - W. Dąbrowski - wydaw. A.Wingert - Kraków 2009

 

Poradnik Skippera - W. Dąbrowski - wydaw. Charter Navigator - Kraków 2012

 

Rekreacyjne żeglowanie po wodach śródlądowych - W. Dąbrowski - wydaw. Charter Navigator - Kraków 2012

 

Dzienniki Piratów - dzieje kapitana Morgana i innych bukanierów , spisane ręką naocznego świadka - Alexander Exquemelin, wydaw. G+J RBA, National Geographic , Londyn, Warszawa 2009

 

Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 33-34. ISBN 978-83-7020-358-0

 

Żagle wydanie specjalne, Puchar Ameryki Nr 1/2002, Warszawa 2002, wyd. Murator Sp. z o.o. ISSN 1644-695X

 

Paweł Paterek, "Srebrny Dzbanek pełen marzeń", Żagle Nr 4 (kwiecień 2007) str. 10-25, Warszawa 2007, wyd. Murator Sp. z o.o. ISSN 0860-2670

 

Ocean Przygody Tom 1- Georges Blond - tłum.  Barbara Durbajło, Anna T. Kowalewska , tytuł oryginału - "  La Grande Aventure Des Oceans " wydawnictwo Świat Książki 2008

 

Ocean Przygody Tom 2- Georges Blond - tłum.  Ewa Wolańska, Irena Stąpor, tytuł oryginału - "  La Grande Aventure Des Oceans " wydawnictwo Świat Książki 2008 - ISBN  978-83-247-0049-3

 

Sue Steward - Wielkie regaty świata. Warszawa, Almapress, 2000, s. 110. ISBN 83-7020-284-5

 

Miesięczniki : Żagle , Yachting, Nasze Morze, Rejs , WIATR, H2O - zgromadzone przez Admina strony wesolyroger.com na przestrzeni lat 2003 - 2015 - wszystkie numery, dotyczące działów - Jachty, Locje, Mapy, Morze, Regaty, Zegrze, Porty mazurskie szlaku WJM.

 

Materiały reklamowe i informacyjne dostępne na targach Wiatr i Woda w latach 2003 - 2015 - zebrane przez Admina strony wykorzystane do działów Jachty, Locje, Mapy, Morze, Regaty, Zegrze, Porty mazurskie szlaku WJM.

 

 Tekst dotyczący działów - Regat oraz Morza, udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. To jest przystępne podsumowanie warunków użytkowania.

 

Zastrzeżenie prawne: podsumowanie to w sensie prawnym nie jest częścią warunków użytkowania, lecz jedynie pomocą w zrozumieniu prawniczego języka ich pełnej wersji.

  • bezpłatnie czytać i drukować nasze artykuły oraz inne zasoby
  • bezpłatnie i zgodnie z licencją rozpowszechniać i przetwarzać nasze artykuły i inne zasoby.
  • pracować w wielu różnych projektach i redagować ich zasoby

 Pod następującymi warunkami:

 Odpowiedzialność - odpowiadasz za swoje edycje (my tylko przechowujemy twoją twórczość).

  • Grzeczność - wspierasz innych użytkowników i ich nie nękasz.
  • Prawo - nie łamiesz prawa (m.in. autorskiego).
  • Nieszkodliwość - nie szkodzisz naszej infrastrukturze technicznej.
  • Warunki Użytkowania i inne zasady - działasz zgodnie z poniższymi warunkami użytkowania oraz ustalonymi przez społeczności poszczególnych projektów zasadami.

 Rozumiejąc, że:

 

  • Swoją twórczość udostępniasz na wolnej licencji - zazwyczaj musisz udostępnić swój wkład i dokonane korekty na wolnej licencji, o ile nie są one w domenie publicznej.
  • Nie odpowiadamy za fachową poprawność - nasze zasoby udostępniamy tylko w celach informacyjnych i nie zastępują one fachowej porady.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?