UA-58945531-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 NAJBLIŻSZE KONCERTY SZANTOWE CAŁA POLSKA: 

-------------------------------

BRAK WPISÓW

 NASI PRZYJACIELE

 

GP logoGP logo

AN logoAN logo

 Taaka ryba WołominTaaka ryba Wołomin

 

  POLECAMY:

 

POGODA DLA ŻEGLARZY
Cała Europa

weatheronline.plweatheronline.pl

 

POGODA Modelowa cała Polska

 www.żagle.pogodynka.plwww.żagle.pogodynka.pl

 

 

 

STRONA NA WSZYSTKIE PLATFORMYSTRONA NA WSZYSTKIE PLATFORMY

 Koncerty - Warszawa, Wołomin, Tłuszcz i okolice :

BRAK WPSIÓW

 

   
   
   
NASI PRZYJACIELE
 
 
 
 
 
POLECAMY:
 
POGODA DLA ŻEGLARZY GIŻYCKO
 
 
POGODA DLA ŻEGLARZY
Zalew Zegrzyński
 
 
LOKALIZATOR JEDNOSTEK
 
 
 

          *Jezioro Zegrzyńskie (inaczej Zalew Zegrzyński) powstało wskutek zamknięcia koryta Narwi zaporą ziemną we wsi Dębe i spiętrzenia wód Narwi i uchodzącego doń Bugu. Budowa zapory i sztucznego jeziora o powierzchni ponad 800 ha (z cofkami 3300 ha) trwała prawie 4 lata           i została zakończona w 1964 roku. Przerzucono ponad 5 mln metrów sześciennych ziemi! i wzniesiono ponad 60 km wałów ochronnych. Pojemność zbiornika ocenia się na ponad 90 mln metrów sześciennych wody. Głębokość dochodzi pod Dębem do 5,7 m. Zalew wraz z cofką rozpościera się:          na Narwi od Pułtuska (ponad 35 km od Zegrza) i Bugu od Barcic (26 km od Zegrza).

Most Zegrze Płd. WAT fot.Wesoły Roger ZASTRZ.!Most Zegrze Płd. WAT fot.Wesoły Roger ZASTRZ.!

               (most Zegrze Płd.)

    Powstanie Zalewu znacznie zminimalizowało groźby powstawania powodzi w dolnym biegu obu rzek, umożliwiło nawodnienie około 8 tysięcy ha łąki słabych gruntów, ponadto uporządkowało problem gospodarki wodnej            na obszarze ponad 13 tysięcy hektarów. Duże znaczenie dla systemu energetycznego Polski ma hydroelektrownia            w Dębem o mocy 20 MW. Najważniejszą jednak rolę Zalewu upatrywać należy w szansie jaką stworzył on okolicznym wsiom i miasteczkom czyniąc z nich naturalne zaplecze turystyczne i wypoczynkowe dla stolicy. Oceniana pierwotnie na około 60 tysięcy pojemność okolicznych domów turystycznych i ośrodków wypoczynkowych dawno już została przekroczona.

Stanowiska wędkarzy na grobli przy moście w porcie WTW - obok nieistniająca już dziś knajpka żeglarska 'Źródełko', w dali brzeg Ryni. Fot. RogerWR.comStanowiska wędkarzy na grobli przy moście w porcie WTW - obok nieistniająca już dziś knajpka żeglarska 'Źródełko', w dali brzeg Ryni. Fot. RogerWR.com

    Miejsce dzisiejszego Zalewu - rejon łączenia się trzech wielkich rzek - Bugu, Narwi i Wisły - od dawna fascynowało przybyszów i mieszkańców. Zwłaszcza rzeki które od niepamiętnych czasów ułatwiały transport towarów                 i komunikację. Ostatecznie zamożność Polski "Złotego wieku" w dużej mierze zależała także od możliwości sprawnego wyeksportowania nadwyżek żywności. Oczywiście najważniejsza była Wisła, ale poważną rolę pełniły także rzeki do niej uchodzące. Długotrwały spór o to, która z rzek - Bug czy Narew - jest ważniejsza, rozstrzygnął dopiero odpowiednim zarządzeniem premier Józef Cyrankiewicz w 1962 roku. Odtąd stało się jasne:                 to Bug wpada do Narwi!:)

 
 (Widok na zalew od strony portu WTW przy moście w Zegrzu Płd.)
Zegrze, fot. Roger - WR.comZegrze, fot. Roger - WR.com
 
               *Z zamierzchłej przeszłości :) -
    W Europie wraz z powolnym zanikiem lodowej pokrywy następowało rozprzestrzenianie się coraz bogatszej szaty roślinnej w kierunku północnym. Na miejscu nieprzyjaznej człowiekowi tundry pojawił się las. Klimat znacznie się ocieplił. Łagodne zimy i długie, gorące lata sprzyjały rozwojowi roślin. W licznych jeziorach i rzekach pojawiły się bogate ławice ryb. Niebawem zjawili się myśliwi. Pierwsze społeczności ludzkie pozostawiły po sobie niemało śladów. Na ich obozy i pozostałości w postaci narzędzi kamiennych     i kostnych datowane na około 9000 lat ! natknęli się archeolodzy przy badaniach terenów przeznaczonych pod Zalew Zegrzyński (Komornica, Stawinoga). Obozowiska pramieszkańców usytuowane były na wydmach oraz tarasach nadzalewowych, a więc w niedalekiej odległości od wody        i związane pradolinami dolnego Bugu i Narwi. Rzeka ułatwiała bowiem komunikację oraz dawała pożywienie. W tym czasie obróbka kamienia miała już charakter masowy, co było możliwe dzięki eksploatowaniu na szeroką skalę kopalń krzemienia w Górach Świętokrzyskich. Nie mając pod bokiem jaskiń pramieszkańcy ziem nad dolnym Bugiem         i Narwią budowali szałasy i ziemianki. Na jedną z tego typu budowli natknęli się badacze w Witowie pod Łęczycą. Miała ona powierzchnię 36 metrów kwadratowych. Mogła w niej śmiało żyć sześcioosobowa rodzina uważana przez znawców tematu za podstawową strukturę ówczesnej społeczności. Zdaniem naukowców odkryte  stanowiska należały do stanowisk bogatych. Materiał jaki zgromadzono nie pozwolił jednak na udzielenie absolutnie pewnej odpowiedzi              na pytanie: co stało się z późno paleolitycznymi myśliwymi       w początkach młodszej epoki kamienia?
 
 
(Most łączący Zegrze południowe z północnym, od strony portu WTW) 
 
 Zegrze, fot. Roger - WR.comZegrze, fot. Roger - WR.com

 

    Czy wywędrowali na północ, czy też zostali wchłonięci, czy może wytrzebieni przez przedstawicieli przybyłych tu kultur mezolitycznych?

    Dokładniejsze badania na obszarach polskich tylko zatarły ostrość granicy dzielącej mezolit od neolitu. Mezolityczny cykl narwiański, który swą nazwę zawdzięcza rzece, wyróżniony został dopiero w 1965 r. Zdaniem uczonych (H.Więckowska, M. Marczak) rozwijał się równolegle         z mającą starsze korzenie kulturą komornicką badaną przez  S. K. Kozłowskiego.
 
 (Widok na cypel Północno-Wschodni, port WAT oraz pałac Radziwiłłów w kierunku na Serock i Bugo-ujście)
Zegrze, fot. Roger - WR.comZegrze, fot. Roger - WR.com 
      Wiele ze znalezionych na przełomie lat pięćdziesiątych      i sześćdziesiątych pozostałości po przybyłych w te rejony późno paleolitycznych i mezolitycznych łowcach i rybakach wykazywało podobieństwo do kultur nieraz niezmiernie oddalonych. Zachowane pozostałości nie pozwalają jednak na ustalenie sztywnej chronologii. Precyzyjniejsze próby, szczególnie w wypadku stanowiska archeologicznego na Górze Sztacheta skazane są na porażkę. Badania dowiodły jednak, że wspólnota kulturowa cyklu narwiańskiego obejmuje wschodnią Wielkopolskę, Dolny i Górny Śląsk, Mazowsze i zachodnią Małopolskę. Oczywiście nie jednocześnie. Rozwój jej przebiegał jednak w dość skomplikowanych warunkach czemu towarzyszyły nieustanne zmiany zajmowanego terytorium. Nabierającemu cech wyższego etapu łowiectwu z łukiem i psem, niektóre społeczności przeciwstawiły rybołówstwo dysponujące coraz lepszym zestawem sieci i wędek.
 
(Linia brzegowa przy drodze Zegrze Płd. - Rynia)
Zegrze, fot. Roger - WR.comZegrze, fot. Roger - WR.com

    Znaczące stanowiska archeologiczne w okolicach     Zalewu Zegrzyńskiego znaleźć można w trzech miejscach:

  • w Komornicy na północ od Legionowa.                      (Na piaszczystym tarasie na północny-zachód od wsi, przy drodze do Wieliszewa znajduje się stanowisko archeologiczne - otwarte obozowisko myśliwych z epoki sprzed 9 tysięcy lat. Znaleziono tu m.in. narzędzia krzemienne.)
  • w Stawinodze nad spiętrzoną Narwią, 8 km na północ od Serocka. (W południowej części zakola Narwi stanowisko archeologiczne - mezolityczne obozowisko otwarte z pozostałościami osadnictwa myśliwych            i rybaków sprzed 9000 lat.)
  • w Wieliszewie w pobliżu zachodniego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. (Na wydmowym wzniesieniu tzw.Górze Sztacheta stanowisko archeologiczne - mezolityczne obozowisko otwarte z pozostałościami osadnictwa myśliwych i rybaków sprzed 7000 lat z pozostawionymi przez nich licznymi narzędziami krzemiennymi. Przez długi czas stanowisko to było uważane za jedyny przejaw cyklu narwiańskiego w obrębie mezolitu młodszego.)
 
 

 

*źródła: www.magazynswiat.pl/zalew; wikipedia; Encyklopedia Powszechna PWN    ,Encyklopedia Historia
fotografie - Piotr " Wesoły Roger " Kostrzewa

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?